• Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Adres:   ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki

 
Telefon:   (22) 781 62 12-13
Faks:   (22) 781 65 02
 
www:   www.mswdrewnica.pl
  BIP Drewnica Sp. z o.o.
e-mail:   sekretariat@drewnica.pl
 
KRS:   0000349207
NIP:   1251556511
REGON:   142256270
Nr konta:  
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850
Bank Pekao S.A. O/Warszawa

Informacje o Spółce

Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. została powołana Uchwałą Nr 111/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą ,,Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną następnie Uchwałą Nr 191/09 z dnia 16 listopada 2009 r.

W dniu 24 lutego 2010 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207.

Wysokość kapitału zakładowego - 25 264 000,00 zł.

Spółka została utworzona w celu wybudowania obiektu szpitalnego o profilu leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi , a następnie prowadzenia działalności leczniczej w oparciu o zasoby Mazowieckiego Centrum Psychiatrii ,,Drewnica".

 

                                                       Czytaj wiecej..

                                                                   

Aktualności

Zapytanie Ofertowe - wynajęcie lokalu

12 luty 2018

Konkurs Ofert - badania diagnostyczne laboratoryjne

06 grudzień 2017

Informacja o połączeniu Spółek

20 październik 2017

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu

02 październik 2017

Plan połączenia

28 lipiec 2017

Podpisanie umowy z GW

12 czerwiec 2017
Podpisanie umowy z GW

Wizyta Marszałka Województwa na budowie.

12 czerwiec 2017
Wizyta Marszałka Województwa na budowie.

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

12 czerwiec 2017
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

Budowa na półmetku

12 czerwiec 2017
Budowa na półmetku

Informacje o Spółce

09 czerwiec 2017
Informacje o Spółce

Inwestycje

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica powstanie w miejscowości Ząbki, położonej 10 km od centrum Warszawy, na działce o powierzchni 12,21 ha sąsiadującej z obecnie istniejącym Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica” przy ul. Rychlińskiego 1. Dokumentacja budowlana nowego pawilonu szpitalnego wykonana została w 2007 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Spółka z o.o. z Katowic. Decyzją Nr 499p/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r., zmienioną następnie Decyzją Nr 47/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Starosta Wołomiński zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Po wybudowaniu, nowy obiekt przejmie działalność medyczną w zakresie psychiatrii prowadzoną obecnie w Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica”.

Nowy Szpital o profilu psychiatrycznym, usytuowany w rozległym, cichym i spokojnym terenie (sąsiedztwo kompleksu leśnego ,,Drewnica"), a jednocześnie stosunkowo blisko centrum Warszawy, ma zapewnić pacjentom warunki zbliżone do domowych poprzez udostępnienie opieki i rehabilitacji, a także poprzez stworzenie poczucia intymności i samorealizacji. Szpital będzie nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej dla mieszkańców Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                                                                    Czytaj więcej..