Organy spółki

Zarząd

Roman Robert Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Norbert Szczepański - członek Zarządu Spółki

 

Rada Nadzorcza Spółki

Antoni Tarczyński - Przewodniczący Rady

Elżbieta Smolińska - Członek Rady

Wiesław Malicki - Członek Rady

Dariusz Jakubowski - Członek Rady