Organy spółki

Zarząd

Roman Robert Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Norbert Szczepański - członek Zarządu Spółki

 

Rada Nadzorcza Spółki

Wiesław Malicki - Przewodniczący Rady

Elżbieta Smolińska - Członek Rady

Antoni Tarczyński - Członek Rady

Dariusz Jakubowski - Członek Rady