Izba Przyjęć

    Izba Przyjęć

Telefon: 661 996 199 lub (22) 781 68 42

Do Izby Przyjęć zgłaszają się osoby ze skierowaniem od lekarzy psychiatrów i lekarzy innych specjalności, pacjenci bez skierowania, osoby doprowadzone przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub inne jednostki. Osobom zgłaszającym się udzielane są również konsultacje psychiatryczne.

 

Kierownik Izby Przyjęć:

Elżbieta Burna - Draśković – specjalista psychiatra, tel. 785 - 999 - 299

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Bożena Sołtysik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

W Izbie Przyjęć zatrudniony jest również:

- 8 - osobowy zespół pielęgniarski wykwalifikowany w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- 6 osób personelu pomocniczego.