Informacje o Spółce

 

111Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. została powołana Uchwałą Nr 111/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą ,,Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną następnie Uchwałą Nr 191/09 z dnia 16 listopada 2009 r.

W dniu 24 lutego 2010 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207.

Wysokość kapitału zakładowego - 25 264 000,00 zł.

Spółka została utworzona w celu wybudowania obiektu szpitalnego o profilu leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi , a następnie prowadzenia działalności leczniczej w oparciu o zasoby Mazowieckiego Centrum Psychiatrii ,,Drewnica".