Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.