Konkurs Ofert - badania diagnostyczne laboratoryjne

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań diagnostycznych laboratoryjnych.

Wszystkie informacje dostępne są w zakładce Ogłoszenia/Przetargi/BIP/Pozostałe informacje.

Link do strony