Budowa na półmetku

Dokładnie 24 sierpnia br. minął 18-ty miesiąc od podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą - firmą Budimex S.A. na budowę nowego Szpitala i połowa umownego 36-miesięcznego terminu na realizację inwestycji.

To dobry czas na pierwsze podsumowanie minionego okresu.

Po nerwowym okresie przygotowań, w szczególności przygotowania struktury finansowania, półtora roku temu przystąpiliśmy do realizacji budowy nowego Szpitala. Generalnym Wykonawcą inwestycji została wybrana firma Budimex S.A., Nadzór inwestorki prowadzi firma Ove Arup. Wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą opiewa na znacznie niższą kwotę niż szacowana wartość kosztorysowa, co cieszy i ostatecznie rozwiewa pierwotnie rozpowszechniane krytyczne informacje o ,,gigantycznej” kwocie na nowy Szpital. Faktem jest, iż nadal jest to znaczny wysiłek finansowy dla Województwa Mazowieckiego, ale też pierwsza nowa, kompleksowa, nowoczesna placówka opieki psychiatrycznej budowana w powojennym okresie. Dzięki dobrej organizacji procesu inwestycyjnego, a następnie sprawnej współpracy wszystkich uczestników procesu prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i ogólne zaawansowanie prac na dziś, czyli w połowie umownego okresu, należy określić na ok. 50%. Do wykonania zostały prace wewnątrz budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, więc z ostrożnością, ale można prognozować, że jeszcze w drugiej połowie 2017 r. pierwsi pacjenci będą się leczyć w nowym obiekcie. Dotychczasowe tempo prac pozwala na takie prognozy, choć jak w każdej tak dużej inwestycji nie brakuje problemów i przeszkód, z którymi się zderzamy.

Co zostało wykonane?

Zakończone zostały roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Ukończono prace konstrukcyjne stanu surowego dla głównych budynków szpitala, wykonano ok. 95% ścian działowych, które po wykonaniu wymaganych instalacji zostały otynkowane. Trwają prace związane z wykonywaniem posadzek oraz sufitów podwieszanych. Wykonano okładzinę sufitową na reprezentacyjnym holu budynku B. Trwa montaż drzwi na segmentach łóżkowych. Wykonano pokrycia dachowe z blachy tytanowo-cynkowej na dachach spadzistych oraz z papy na dachach płaskich. Zakończono montaż okien i witryn aluminiowo-szklanych, trwa montaż drzwi zewnętrznych. Na ukończeniu są prace związane z montażem elewacji z elementów kamiennych i płyt włókno-cementowych. Z zakresu instalacji sanitarnych wykonane zostały w większości instalacje ciepłej i zimnej wody, instalacje centralnego ogrzewania i instalacje ogrzewania podłogowego. Wykonano kanalizację sanitarną i technologiczną wewnątrz budynków. Wykonana została w większości instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji wybranych pomieszczeń. Z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych trwają prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji niskoprądowych: kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji przywoławczej, sieci strukturalnej i systemu telefonicznego. Trwają prace związane z wykonywaniem systemu BMS. W terenie zewnętrznym kontynuowane są prace ziemne związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz wykonywane jest ogrodzenie. Prowadzone są prace ziemne przygotowujące teren do stabilizacji gruntu pod drogi i chodniki. Wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociąg oraz gazociąg. Prowadzone są prace związane z wykonywaniem sieci elektrycznych i teletechnicznych. Zakończono wykonywanie odwiertów sond gruntowych, połączenia międzyblokowego dla instalacji ciepłej i zimnej wody.

Ogólne zaawansowanie prac budowlanych jest na poziomie ok 50%.

W najbliższej perspektywie planowane jest kontynuowanie rozpoczętych prac w zakresie wykończenia wnętrz oraz budowy dróg. Kontynuowane będą prace związane z zakończeniem konstrukcji hydroforni oraz portierni. Przewiduje się kontynuację rozpoczętych robót z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Jako ciekawostka – do dziś wmurowano:

- 312812 sztuk pustaków ceramicznych,

- 12183 m3 betonu,

- 747 ton stali.

 

Roman Jędrzejczak

Prezes

,,Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” Sp. z o.o.