Wmurowano kamień węgielny pod budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

 

W środę 9 września 2015 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.

Uroczystość została uświetniona przez przedstawicieli Sejmu i Senatu, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli kościoła, władz powiatów okołowarszawskich, przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z Mazowsza.

Po krótkich przemówieniach podpisano akt erekcyjny, który wraz ze zdjęciami starego Szpitala Drewnica i terenem budowy nowego obiektu przed jej rozpoczęciem, zdjęciami z podpisania umowy finansowania i umowy z Generalnym Wykonawcą, wizualizacją nowego szpitala, ostatnimi wydaniami Kroniki Mazowieckiej oraz prasy lokalnej, piórem, którym podpisywano akt erekcyjny oraz monetami z 2015 r. zamknięto w kapsule czasu, a następnie wmurowano w mur nowego szpitala Drewnica.

Wmurowanie kamienia węgielnego zamyka etap prac konstrukcyjnych związanych z inwestycją.

Obecnie trwają prace murarskie I piętra. Wykonawcą inwestycji jest Budimex S.A.

Pobierz plik, prezentacja z budowy :