Wizyta Marszałka Województwa na budowie.

 

24 lipca 2015 r. teren budowy Szpitala wizytował Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. Podczas wizyty omówiono harmonogram i stan zaawansowania prac.

W dniu 25 lutego 2015 r. został przekazany plac budowy Generalnemu Wykonawcy, którym w wyniku przetargu został wybrany Budimex S.A. Planowane zakończenie prac to 24 luty 2018, jednakże Generalny Wykonawca deklaruje ich zakończenie jeszcze w 2017 r.

Sama inwestycja została podzielona prze Wykonawcę na 10 odcinków roboczych, na których trwają jednocześnie prace. Obecnie na budowie jest zatrudnionych ok. 180 osób.

Prace fundamentowe zostały wykonane niemal w 100%, prace konstrukcyjne stanu surowego obecnie są zaawansowane w 15%  (na powyższe zaawansowanie składają się głównie mury parteru w ok. 75 %, stropy nad parterem - 20 % ). Roboty zewnętrzne wykonano w ok. 5%. Rozpoczęto prace w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem.

Jako ciekawostkę można przytoczyć, iż do chwili obecnej wmurowano ok. 110 000 szt. pustaków ceramicznych, wbudowano 7 700 m3 mieszanki betonowej i zabudowano 420 ton stali.