Podpisanie umowy z GW

W dniu 24 lutego 2015 r.,  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, w obecności Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Spółki i Wykonawcą - Budimex S.A. na wybudowanie i wyposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.

Wartość robót i wyposażenia – 117.848.437,25 PLN.

Umowny termin realizacji inwestycji – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.