Całodobowy Oddział Psychogeriatryczny III C

    Całodobowy Oddział Psychogeriatryczny III C

Oddział Psychogeriatryczny zajmuje się leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi od 70 roku życia. Zapewnia diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających jednocześnie diagnostyki i leczenia towarzyszących schorzeń somatycznych. W oddziale oprócz rehabilitacji psychiatrycznej odbywa się rehabilitacja fizyczna, usprawniająca pacjentów ruchowo poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę.

W ramach wsparcia społecznego rozpoznawana jest sytuacja socjalna chorego. Nawiązywana jest ścisła współpraca z rodzinami pacjentów oraz różnymi instytucjami w celu podjęcia działań w sprawie funkcjonowania chorego w środowisku po wypisie ze szpitala.

 

Oddział III C to oddział koedukacyjny, dysponujący 23 łóżkami.

 

Kierownik Oddziału:

Ewa Chmielewska - specjalista psychiatra, tel . (22) 390 08 48

 

Zastępca Kierownika Oddziału:

Grażyna Kozak - specjalista internista, tel. (22) 390 08 48

 

Psycholog:

mgr Katarzyna Mućko. tel. (22) 390 08 47

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Krystyna Boksznajder 

Gabinet zabiegowy: (22) 390 08 32

 

W oddziale zatrudniony jest również:

- 10 – osobowy zespół pielęgniarski wykwalifikowany w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- fizjoterapeuta,

- terapeuta zajęciowy,

- sekretarka medyczna,

- 7 osób personelu pomocniczego.