Całodobowy Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny IVA

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny IVA

 

Oddział Rehabilitacyjny Psychiatryczny jest miejscem świadczącym usługi lecznicze i rehabilitacyjne w systemie całodobowym. Do oddziału kierowani są pacjenci z oddziałów psychiatrycznych ogólnych lub z Poradni Zdrowia Psychicznego, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i psychoz afektywnych, bez ostrych objawów psychotycznych oraz myśli i tendencji samobójczych.

Przyjęcie następuje na podstawie zakwalifikowania pacjenta przez kierownika oddziału lub jego zastępcę. Leczenie w oddziale jest dobrowolne. Oddział zapewnia opiekę medyczną, treningi i inne zajęcia grupowe, nastawione na podnoszenie społecznych kompetencji pacjenta, a zwłaszcza poprawę w zakresie aktywnego udziału we własnym leczeniu i samoobsłudze, psychologiczną pomoc indywidualną, współpracę z rodziną pacjenta

Celem rehabilitacji jest poprawa stanu psychicznego, utrwalenie efektów leczenia, utrzymanie pozytywnego kierunku terapii oraz przygotowanie do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej. W oddziale prowadzony jest również program rehabilitacyjny dla rodzin pacjentów, obejmujący odpowiednio do potrzeb, psychoedukację, systemową konsultację, spotkania edukacyjno – wspierające.

Oddział IV A to oddział koedukacyjny, dysponujący 28 łóżkami.

 

Kierownik Oddziału:

Ewa Radwańska - specjalista psychiatra, tel. (22) 390 08 42

 

Zastępca Kierownika Oddziału:

mgr Elżbieta Strząska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta psychiatrii środowiskowej tel. (22) 390 08 42

 

Psycholog:

mgr Renata Śpiewak – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) tel. (22) 390 08 42

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Ewa Świadkowska– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego tel. (22) 390 08 42

Gabinet zabiegowy: tel. (22) 390 08 06

 

W oddziale zatrudniony jest:

- 6 - osobowy zespół pielęgniarski wykwalifikowany w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, - 2 terapeutki zajęciowe,

- 7 osób personelu pomocniczego.