PROJEKT POWR.04.01.00-00-DI12/17

foto03.jpg

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wynajęcie lokalu użytkowego wraz z mediami na znajdującego się na parterze budynku, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami na siedzibę doradców ds. zdrowia i wsparcia świadczących usługi w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdują się w dokumencie.

 

Zapytanie ofertowe nr.2/POWR/2018 

Zwracam się z prośbą o przedsatawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych w ramach realizowanego projektu ``Warszawski Zintegrowany Sysyem Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie``

 Zakres zadań na stanowiski Specjalisty ds.rozliczeń finansowych - szczegóły w załączniku 2.POW.R2018.