RPO WM 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu

Wojewódzkim Drewnica

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 137 136 044,50

Kwota dofinansowania: 95 830 667,89 zł 

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia